دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


عطسه و خواستگاری رفتنش...!!!


سخته


راضیم به خنگ بودنم🙈

پاتریک: چرا ما خنیگم؟!!

باب: چون آدمای باهوش همیشه غمگینن🙈


سرد که بشم..


به مناسبت ادم شدنم

تا الان خیلی اذیتت کردم لیندایی... هیچکس مثه تو نمیشه... دارم ادم میشمD;

۱ ۲ ۳ . . . ۷ ۸ ۹
Edited By Ms. ЭЯОЯ