دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


تا حالا شده ؟..

..تا حالا شده..

..ببینی و بدونی داره بخاطرت..

..خودشو اذیت میکنه و عذاب میده..

..تا تو اذیت نشی و عذاب نکشی..

..نتونی هیچ کاری کنی و..

..محکوم به تماشا و تحملی؟..


چه شد در من

Atseh

کپی=بی شخصیت

«نجمه زارع»


سوال ^^ (موقت)

وقتی عشقتون

درست وقتی که بهش نیاز دارید هست

چه حسی دارید اون لحظه؟

 

"همانا خداوند لایک کنندگان بی کامنت را هدایت نمیکند"

سوره ی گشادیون آیه تنبلیون


گفتند...

Atseh

کپی=بی شخصیت


خیالی نیست..میسازم باهاش :)

دلخورین؟

تنهام میذارین؟

میخواین برین؟

انتظاردارین من بیام نازتونو بکشم؟

نه عزیزم..

این یبار رو شما درکم کنید ممنون میشم..

من و اوشون کنار همیم ..

شماهم خواستید برید .. در پناه خدا ..

خیالی نیست ..

تا کنار منه ..

میسازم باهاش ..

۱ ۲
Edited By Ms. ЭЯОЯ