دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


جزایر هانگریسان 🤣🤦‍♀️

خوب خوب خوب

بازم اومدم با یه خاطره داغ که همین تازگی.. 

سر سفره شام اتفاق افتاد 🤦‍♀️


بخاری تلفنی 😂🤦‍♀️

خوب خوب خوب.. 

بعد از چندی دوباره با یه خاطره خوشگل اومدم پیشتون.. 

البته نمیخواستم بیاماااا.. ولی چون سرم خلوت شد.. 


پیشنهاد بدید لطفا

اهنگ ملایم برا کاور کردن سراغ دارید؟

عاشقانه یا غمگین..

فقط زیاد تن صدای خاننده اش بالا نباشه

ینی جیغ نزنه :/

بیشتر خارجی..ایرانی هم بود اگه بدید ببینم چطوره..


میخوام همونو..

میخوام همونو.. 

کلیک

برش گردونین پیشم.. 😭

نمیتونم... 


خاطراتت..

من و تنهایی و عشقی که مونده یادگار.. 

کلیک

دعا کنین برم پیشش لطفا..😢

۱ ۲ ۳
Edited By Ms. ЭЯОЯ