دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


من یه دخترم...

laugh

یعس:)👍👍👍

HαяƖєу Qυιηη
yes babe :)

ودی بابایییه من ته هشتی :)

HαяƖєу Qυιηη
yes :)

باباییه من همین نداشتناته که جذابت موتونه ^^

 

گاهی نداشتن بهتر از داشتنه ^^

گاهی فقیر بودن تو بعضی چیزا از غنی بودن بهتره ^^

HαяƖєу Qυιηη
کمرم 0-0
سنگین بود

چیدااا ؟؟

بیا تومتت تونم ...

ببسید بابایی ..

بیا تملتو ماشاج بدم اوب سع :(

HαяƖєу Qυιηη
ککک کنچانا عزیزم

الان ک من بعضیاش بودم خیلی احساس عوضی بودن ب من دس داد !

HαяƖєу Qυιηη
اوه شت 0-0

بابایی تو ادان پولدال تلین فدیل دنیاایی :)

 

HαяƖєу Qυιηη
:)

تون منو بدالی ددل 😂😂

HαяƖєу Qυιηη
میدونم :)

و به همین دلیل هاس که من عاشق اونی لیندام هستم  .

HαяƖєу Qυιηη
اوه :)
میسی میسی :)

😂😂

من بهتلین دومل دنیام دبول دالی ؟؟؟؟

 

 

اینهمه اعتماد به سقف این وقت شب به من هجوم آورده اس😂😂😂

زده به سرم 

دل ببرم 😂😂

HαяƖєу Qυιηη
اری اری مودونم :)

چقد منه این متن😂😂

HαяƖєу Qυιηη
یعس یعس

شدااامممم بابایییییم👄

HαяƖєу Qυιηη
:)

تتولی ؟؟

بابایی داشتانت یهه عااادمههه خوف بود :)

HαяƖєу Qυιηη
خوبم عزیزم
واقعا؟؟ امیدوارتر شدم :

عادی هشتی یا نه ؟؟

هوم هوم ^^

منتژل پالت دومم :)

ژود ژود بنویسس :)

HαяƖєу Qυιηη
باشه عزیزم :)
باید وقت کنم خلوت باشه بتونم بنویسم :)

باسی :)

خشته نباسی :)

HαяƖєу Qυιηη
میسی عزیزم :)

شدام شدام :)

HαяƖєу Qυιηη
:)

تدا ددیدا فدد اژ اینا موزالی ؟؟؟

:)

HαяƖєу Qυιηη
چون گاهی دوجا کامنت تقریبا مشابه میدی
ومنم تویکیش جوابتو میدم اون یکیش اینه :)

ودی این دفه یتی بود :/

بعدسم خو تیتال تونم وختی بیان خر اشت ؟؟

HαяƖєу Qυιηη
نمد دیه کککک

:(

ادا پلتدالی بد .. :/

HαяƖєу Qυιηη
:(

خوبع باعات تا فلدا دهل تونم ؟؟؟😂😂

HαяƖєу Qυιηη
نه :))

😠

نمتونم ددم نومواد :)

HαяƖєу Qυιηη
میسی :)

دومل دل نازکی گیرت افتاده😂😂😂

چرا تشکر ؟؟😂😂

HαяƖєу Qυιηη
که قهر نکردی :)

دابلی نداس 😂

اشن تو دیدی من بتونم اونقد قهر کنم؟؟😂😂

بیشترین تایمش فک کنم ۵ دقه بود😂😂

غم باد میگیرم اگه بیشتر شه😂😂

HαяƖєу Qυιηη
کککک اره مودونم :)

منم مودونم :)

HαяƖєу Qυιηη
افرین :)

موش موش بابایییممم

HαяƖєу Qυιηη
بوس بوس دخترم :)

بابایی من ژوق ملدم TT

HαяƖєу Qυιηη
منم :)

من بیشتللل😂

HαяƖєу Qυιηη
:)

^3^

HαяƖєу Qυιηη
من برم دیگه عزیزم :)
شبت بخیر

سب بدیل باباییم :)

خوف بخوافی :)

HαяƖєу Qυιηη
مرسی دخترم :)

دوبونت باباییم :)

سب بدیل ^^

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
Edited By Ms. ЭЯОЯ