دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


ظاهر شاید اما باطن نه

به کسی که ظاهرش مثه خودته اعتماد نکن شاید هیولایی درونش باشه

Edited By Ms. ЭЯОЯ