دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


کاش قبل از..

کاش قبل از حرف زدن.. 

تهمت زدن.. 

فحش دادن.. 

انگشت نما کردن.. 

دل آزرده کردن..

... 

دل شکستن.. 

یکمی فکر کنیم.. 


الماس و طلا.. 😊

.. دوستان قدیمی طلا هستند.. 

.. دوستان جدید الماس.. 

.. و برای نگهداشتن الماس.. 

.. باید پایه ای از طلا داشت..


یه زمانی..

یه زمانی..

بچه بودیم.. تنها دعوایی که داشتیم..


حرف ها..

حرف ها میتونن همه جوره باشن..

یادمون باشه این حرف ها هستن که همه چیو تغییر میدن..


گاهیـ ..

sad

۱ ۲ ۳ . . . ۴ ۵ ۶
Edited By Ms. ЭЯОЯ