دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


خوشحال باشم یا ناراحت؟

+پسر داییم اسم من و دختر داییمو بدین گونه سیو کرده:/

باکلاسه منم:////


تلفظ دندان شکن 😂👌


محبت موج میزنه 😂

کل صحبت های امروز من و مادرم 😐🙄

اینا نشونه ی محبت نیست؟؟ 😑😂🤦‍♀️

محل نارنجی ارو نپرسیدن.. 

عکس داداشم بود نخواستم دیده بشه 😁


وقتی یه اهنگی رو یجا میشنوم

+این خود منه😂

Edited By Ms. ЭЯОЯ