دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


محبت موج میزنه 😂

کل صحبت های امروز من و مادرم 😐🙄

اینا نشونه ی محبت نیست؟؟ 😑😂🤦‍♀️

محل نارنجی ارو نپرسیدن.. 

عکس داداشم بود نخواستم دیده بشه 😁


اهلا و سهلا 🤦‍♀️

بازم آمدم با یک خاطره.. اینبار از داداشم 🤣👌

ششم میخونه داداشم داشتیم همینجوری از همه اهل خانواده سوال می‌پرسیدیم..

بابام گفت اهلا و سهلا ینی چی؟؟

داداشم سریع جواب داد :

ینی اهلی و وحشی!!!!!!!!! 

داداشم خودش : 😁

واکنش من که تو اتاقم بودم : 🤣🤣🤣🤣

واکنش بابام : 😕😂

مامانم : 😑🤦‍♀️

داداش بزرگم : 🤣🤣🤣🤣🤣

داداش کوچیکم : 😲🤔🧐

 

خوب دیه تمومه 😂😂

تا خاطره ای دیگر بدرود 😂😂😁👌

 


جزایر هانگریسان 🤣🤦‍♀️

خوب خوب خوب

بازم اومدم با یه خاطره داغ که همین تازگی.. 

سر سفره شام اتفاق افتاد 🤦‍♀️


بخاری تلفنی 😂🤦‍♀️

خوب خوب خوب.. 

بعد از چندی دوباره با یه خاطره خوشگل اومدم پیشتون.. 

البته نمیخواستم بیاماااا.. ولی چون سرم خلوت شد.. 


گاهی چقدر زود دیر می‌شود..

کاش بیای بگی شوخی کردم

بگی بازم تاابد باهاتم

بگی تنهات نمیذارم

بگی حتما می‌رسیم بهم

بازم بگی نترس من پیشتم

Edited By Ms. ЭЯОЯ