دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


چه خوبه اولین هات با کسی باشه که دوسش داری :) ♥️

یروز خیلی خوب بود

پر از هیجان 

لذت

شوق و ذوق

عاشقانه

خلوت

خنده

.... 

ایشالا قسمت همه اتون 😹😻🤭

برا من که خیلی شیرین بود 😻😻😌


محبت موج میزنه 😂

کل صحبت های امروز من و مادرم 😐🙄

اینا نشونه ی محبت نیست؟؟ 😑😂🤦‍♀️

محل نارنجی ارو نپرسیدن.. 

عکس داداشم بود نخواستم دیده بشه 😁


اهلا و سهلا 🤦‍♀️

بازم آمدم با یک خاطره.. اینبار از داداشم 🤣👌

ششم میخونه داداشم داشتیم همینجوری از همه اهل خانواده سوال می‌پرسیدیم..

بابام گفت اهلا و سهلا ینی چی؟؟

داداشم سریع جواب داد :

ینی اهلی و وحشی!!!!!!!!! 

داداشم خودش : 😁

واکنش من که تو اتاقم بودم : 🤣🤣🤣🤣

واکنش بابام : 😕😂

مامانم : 😑🤦‍♀️

داداش بزرگم : 🤣🤣🤣🤣🤣

داداش کوچیکم : 😲🤔🧐

 

خوب دیه تمومه 😂😂

تا خاطره ای دیگر بدرود 😂😂😁👌

 


جزایر هانگریسان 🤣🤦‍♀️

خوب خوب خوب

بازم اومدم با یه خاطره داغ که همین تازگی.. 

سر سفره شام اتفاق افتاد 🤦‍♀️


بخاری تلفنی 😂🤦‍♀️

خوب خوب خوب.. 

بعد از چندی دوباره با یه خاطره خوشگل اومدم پیشتون.. 

البته نمیخواستم بیاماااا.. ولی چون سرم خلوت شد.. 

Edited By Ms. ЭЯОЯ