دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


وقتی.. 😐🤦‍♀️

وقتی کار بد میکنی.. 

تفاوت هارا دریابید 🤣👌

کلیک


اهلا و سهلا 🤦‍♀️

بازم آمدم با یک خاطره.. اینبار از داداشم 🤣👌

ششم میخونه داداشم داشتیم همینجوری از همه اهل خانواده سوال می‌پرسیدیم..

بابام گفت اهلا و سهلا ینی چی؟؟

داداشم سریع جواب داد :

ینی اهلی و وحشی!!!!!!!!! 

داداشم خودش : 😁

واکنش من که تو اتاقم بودم : 🤣🤣🤣🤣

واکنش بابام : 😕😂

مامانم : 😑🤦‍♀️

داداش بزرگم : 🤣🤣🤣🤣🤣

داداش کوچیکم : 😲🤔🧐

 

خوب دیه تمومه 😂😂

تا خاطره ای دیگر بدرود 😂😂😁👌

 


اینترنت ایران 😐

خواستم بذارم تو وب خودم دیدم اینجا خیلی وقته چیزی نذاشتم

پس اومدم اینجا 😁✌️

امروز یه کشفی کردم از اینترنت ایران

دقت کنید فقط ایران هااااا😐

کلمه ارو. جدا کنیم این میشه

این تر نت

ینی داخل تر نت وجود داره😑🍂

که کاملا مصداق اینترنت ایرانه😎✌️

حتی وای فایش🙄👌

تا کشفی دیگر بدرود 😂😂😂😁✌️✌️


چی می‌بینید؟!

 


کسی هست عایا..

کسی هست کمی حرف بزنیم

دلتنگیم یکمی یادم بره.. 😔😣

۱ ۲
Edited By Ms. ЭЯОЯ