دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


دیدی؟ شدی تاحالا؟

فکر نمیکردم این ویدئو رو اصلا لازم باشه استفاده کنم.. 

ولی انگار خدا میدونست که به دلم انداخت ذخیره اش کنم.. 

کلیک

من الان اونطوریم..


یادت باشه

 

atseh

کپی= بی شخصیت


کسی جاتو پر نکرده

 

Atseh

کپی=بی شخصیت

Edited By Ms. ЭЯОЯ