دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


وقتی تصمیم بگیرم درس بخونم..

 

 


خوشحال باشم یا ناراحت؟

+پسر داییم اسم من و دختر داییمو بدین گونه سیو کرده:/

باکلاسه منم:////


وقتی یه اهنگی رو یجا میشنوم

+این خود منه😂


خیالی نیست..میسازم باهاش :)

دلخورین؟

تنهام میذارین؟

میخواین برین؟

انتظاردارین من بیام نازتونو بکشم؟

نه عزیزم..

این یبار رو شما درکم کنید ممنون میشم..

من و اوشون کنار همیم ..

شماهم خواستید برید .. در پناه خدا ..

خیالی نیست ..

تا کنار منه ..

میسازم باهاش ..


گاهی گمان نمیکنی ...

۱ ۲ ۳ . . . ۶ ۷ ۸
Edited By Ms. ЭЯОЯ