دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


سرد که بشم..

سرد که بشم..

دیگه واسم مهم نیست..

کجایی..چیکارمیکنی..

سرد که بشم..

یه ساعت که هیچی..یک سالم بگذره..

نگرانت نمیشم..

سرد که بشم..

صد نفرم جلوم قربون صدقه ات برن..

هیچی نمیگم..

حواست باشه..سرد که بشم..

همون قدر که برام مهم بودی..

بی اهمیت میشی..

پس حواستو جمع کن..

Edited By Ms. ЭЯОЯ