دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


درمان ندارد

Atseh

کپی=بی شخصیت


گاهی گمان نمیکنی ...


زمین :/

"Kim Linda"

کپی=بی شخصیت


همه به یکی نیاز دارن

همه ادما تو زندگیشون به یکی نیاز دارن

اون ادم میتونه هر کسی باشه


عکس برا خنده 0-0

Edited By Ms. ЭЯОЯ