دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


چالش من XD

شیرمو حلالتون نمیکنم شرکت نکنین XD


خدا و زندگی..

خدا به انسان میگوید :


A part of me

atseh

کپی=بی شخصیت


مرگه..

"Kim Linda"

کپی=بی شخصیت


آرزو میکنم :)

آرزو میکنم
هیچوقت
تنها
نباشین
درست وقتی که
به یه شونه برا گریه
به یه دل برا عاشق شدن
به یه مرد برا تکیه گاه
نیازدارین
 
"kim linda"
heart
Edited By Ms. ЭЯОЯ