دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


نمیخوام..

با هیشکی غیر از خودت راه نمیام.. 

کلیک

دعا کنین برم پیشش.. 

دعا کنین بخوابم به خوابم بیاد.. 


رفت..

کلیک

broken heart

خدافظ..

۱ ۲
Edited By Ms. ЭЯОЯ