دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


تلفظ دندان شکن 😂👌


محبت موج میزنه 😂

کل صحبت های امروز من و مادرم 😐🙄

اینا نشونه ی محبت نیست؟؟ 😑😂🤦‍♀️

محل نارنجی ارو نپرسیدن.. 

عکس داداشم بود نخواستم دیده بشه 😁


وقتی یه اهنگی رو یجا میشنوم

+این خود منه😂


وقتی.. 😐🤦‍♀️

وقتی کار بد میکنی.. 

تفاوت هارا دریابید 🤣👌

کلیک


اهلا و سهلا 🤦‍♀️

بازم آمدم با یک خاطره.. اینبار از داداشم 🤣👌

ششم میخونه داداشم داشتیم همینجوری از همه اهل خانواده سوال می‌پرسیدیم..

بابام گفت اهلا و سهلا ینی چی؟؟

داداشم سریع جواب داد :

ینی اهلی و وحشی!!!!!!!!! 

داداشم خودش : 😁

واکنش من که تو اتاقم بودم : 🤣🤣🤣🤣

واکنش بابام : 😕😂

مامانم : 😑🤦‍♀️

داداش بزرگم : 🤣🤣🤣🤣🤣

داداش کوچیکم : 😲🤔🧐

 

خوب دیه تمومه 😂😂

تا خاطره ای دیگر بدرود 😂😂😁👌

 

۱ ۲ ۳ ۴ . . . ۳۵ ۳۶ ۳۷
Edited By Ms. ЭЯОЯ