دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


من یک ترکم :)


علفزارم :/


دیوونه


ظاهر شاید اما باطن نه

به کسی که ظاهرش مثه خودته اعتماد نکن شاید هیولایی درونش باشه


اینجوریاس

۱ ۲ ۳ . . . ۳۴ ۳۵ ۳۶
Edited By Ms. ЭЯОЯ