دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


درچالش این بنده ی خطاکار بشرکتید^^


من یک ترکم :)


علفزارم :/


دیوونه


ظاهر شاید اما باطن نه

به کسی که ظاهرش مثه خودته اعتماد نکن شاید هیولایی درونش باشه

Edited By Ms. ЭЯОЯ