دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


اینترنت ایران 😐

خواستم بذارم تو وب خودم دیدم اینجا خیلی وقته چیزی نذاشتم

پس اومدم اینجا 😁✌️

امروز یه کشفی کردم از اینترنت ایران

دقت کنید فقط ایران هااااا😐

کلمه ارو. جدا کنیم این میشه

این تر نت

ینی داخل تر نت وجود داره😑🍂

که کاملا مصداق اینترنت ایرانه😎✌️

حتی وای فایش🙄👌

تا کشفی دیگر بدرود 😂😂😂😁✌️✌️


چی می‌بینید؟!

 


کسی هست عایا..

کسی هست کمی حرف بزنیم

دلتنگیم یکمی یادم بره.. 😔😣


کاش قبل از..

کاش قبل از حرف زدن.. 

تهمت زدن.. 

فحش دادن.. 

انگشت نما کردن.. 

دل آزرده کردن..

... 

دل شکستن.. 

یکمی فکر کنیم.. 


الماس و طلا.. 😊

.. دوستان قدیمی طلا هستند.. 

.. دوستان جدید الماس.. 

.. و برای نگهداشتن الماس.. 

.. باید پایه ای از طلا داشت..

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۳۵ ۳۶ ۳۷
Edited By Ms. ЭЯОЯ