دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


چی می‌بینید؟!

 


کسی هست عایا..

کسی هست کمی حرف بزنیم

دلتنگیم یکمی یادم بره.. 😔😣


کاش قبل از..

کاش قبل از حرف زدن.. 

تهمت زدن.. 

فحش دادن.. 

انگشت نما کردن.. 

دل آزرده کردن..

... 

دل شکستن.. 

یکمی فکر کنیم.. 


الماس و طلا.. 😊

.. دوستان قدیمی طلا هستند.. 

.. دوستان جدید الماس.. 

.. و برای نگهداشتن الماس.. 

.. باید پایه ای از طلا داشت..


جزایر هانگریسان 🤣🤦‍♀️

خوب خوب خوب

بازم اومدم با یه خاطره داغ که همین تازگی.. 

سر سفره شام اتفاق افتاد 🤦‍♀️

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۳۴ ۳۵ ۳۶
Edited By Ms. ЭЯОЯ