دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


بسه دیونه ><

منتظر اون روزمwink


شاید باورتون نشه..

من باورش دارمheart


چالش درصد ماه XD

خودم عاشق خودم شدم wink


قانونن..

تنها قانونیه که قبولش دارم...


خاطره..

...از سوختن هر چیزی...

...خاکستر بجا می ماند...

...ولی از سوختن...

...زندگی...

...خاطره...

۱ ۲ ۳ . . . ۵ ۶ ۷ ۸
Edited By Ms. ЭЯОЯ