دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


چرا عاخه؟!


یه پسر...

...یه پسر...

...وقتی عاشق دختری بشه...

...دیگه...

...از دستش نمیده...


شاه..

heart


قد کوتاها

بعله اینجوریاس


یه جوریه

لعنت به اون وقتا یعنی

۱ ۲ ۳ . . . ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
Edited By Ms. ЭЯОЯ