دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


من یه دخترم...

laugh


شخصیت های داستان :)


داستان نویسی :)


خیلی بده..

crying


آی رفیق قدیمی

+برا لیندایی که حتی اگه نباشمم پشتمه

۱ ۲ ۳ . . . ۵ ۶ ۷
Edited By Ms. ЭЯОЯ