دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


موهاش..


اگه.. :(

پ.ن: میمیرم ... نمیرمم میکشم خودموsad


بارون..

...همه جا هوا بارونیه...

...اینجا هوا نه...

...چشمام بارونیه...


هیچوقت غریبه نبودی

باب اسفنجی:هوهو بترسین من روحم👻💫


برو بمیر..

Edited By Ms. ЭЯОЯ